Zdraví není vším,
ale bez zdraví je všechno ničím.
Arthur Schopenhauer

Homeopatické a zdravotní poradenství

Homeopatie může pomoci či podpořit léčbu u potíží jako je podpora imunity, kožní potíže, nespavost, únava, před a pooperační péče, strach, úzkosti, tréma, alergie, bolesti hlavy, poúrazová léčba, mnohé potíže v oblasti gynekologie, urologie, zažívání a podobně.

Homeopatie je jemná, ale zároveň může hodně pomoci a je bezpečná pro děti, těhotné, kojící i seniory. Nelimituje jí podávání užívání jiných léčiv či jiné léčebné metody.

Homeopatie – krátký úvod

Homeopatie je léčebná metoda stará více jak 200 let. Koncem 18. století německý vědec a lékař Samuel Hahnemann systém objevil díky svému pedantskému experimentování a pozorování a po celý jeho život ho pak dále zdokonaloval. Mnoho jeho dalších následovníků tuto metodu dále zdokonalovalo, prověřovalo a praktikovalo. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku (snahy o celkový a systémový přístup k pacientovi jsou známy již z dob starověkého Egypta, Indie, Tibetu a Číny) S. Hahnemann zjistil, že příznaky a symptomy nejsou samotnou nemocí, ale jsou to spolehlivé indikátory pro léčení nemoci. Rozpoznal, že nemoc je vnitřní proces s pevnými pravidly a logikou, zahrnuje myšlení, pocity a fyzickou složku. Objevil jednoduchý a jedinečný způsob, jak připravit homeopatické léky ze surových přírodních látek. Tento postup, který nazval potenciací, zvyšuje léčebné účinky a odstraňuje všechny vedlejší efekty. Základním principem homeopatie je tzv. Zákon podobnosti (látka, která je schopna při experimentu na zdravém jedinci vyprodukovat určitý soubor příznaků /nemoci/, je schopna léčit podobný soubor příznaků /nemoci/ u nemocného jedince a to při použítí v infinitezimální dávce.

Homeopatie léčí pacienta vždy jako celek a bere v úvahu souvislosti jeho onemocnění.

K první vstupní konzultaci – proč je nutná?

Pokud nejde o akutní podporu (typu podpora při operaci, podpora laktace, podpora u probíhajícího virového onemocnění s horečkou, kterou je možné stanovit na základě pár klinických popisů např.během expedice v lékárně a vybrat tím vhodný lék), ale jedná se o opakující se potíže, chronické apod. je zapotřebí individuálně a co nejpřesněji nastudovat pacienta jako celek (tzv. od hlavy až k patě – horkokrevnost/zimomřivost, introvert/extrovert, žiznivý/bez pocitu žízně, suchá/potivá pokožka…další potíže, které zdánlivě nesouvisejí, anamnézu , etiologie a projevy potíží atd.) a to si zasluhuje čas a klidné prostředí k rozhovoru. Na tomto základě se pak vybírá vhodný homeopatický lék, léky. A tím pak může začít cesta k procesu uzdravování.

Jmenuji se Renata Krutilová a vždy mne lákalo zdraví člověka jak na fyzické, tak na psychické úrovni.
Po gymnázium jsem vystudovala farmacii (Karlova univerzita, farmaceutická fakulta v Hradci Králové) a nastoupila do lékárny. Poté jsem po pěti letech v roce 2010 složila atestační zkoušku z oboru všeobecného lékárenství. Během své praxe mne stále víc a víc lákala tzv. celostní medicína, jednoduše řečeno celkový pohled na zdraví pacienta. Než jsem se dostala k homeopatii, rozšířovala jsem si vědomosti kromě kontinuálního vzdělávání v oboru farmacie i v různých dalších směrech.

2008 – seminář Dornovy metody (MgA. Zuzana Lehrmannová)

2011 – absolvování vzdělávacího programu pro pracovní činnost PORADCE PRO VÝŽIVU (Škola výživy Mahra s r.o.)

2011 – absolvování kombinovaného odborného kurzu se zaměřením na dětskou výživu ( Mahra spol- s r.o., Škola výživy)

2012 – studium metody Darkfield nutriční poradenství v návaznosti na analýzu živé kapky krve v temném poli mikroskopu)

2013 – absolvování kurzu iridologie

2013 – 2015 – praxe iridolgie a Darkfield metody

2015 – 2018 – maminka na plný úvazek

2019 – doposud – intenzivní studium homeopatie pro zdravotní profese (semináře, kurzy, kongresy, webináře). Stále pracuji v lékárně a homeopatie se stala mou nedílnou součástí v mé praxi.

Pro možnost individuální konzultace mám otevřenou poradnu v Litovli (Jungmannova 732, Litovel 78401) Zde je prostor a individuální výběr homeopatické podpory.

Základní ceník

  • První vstupní konzultace (cca 60 minut) … 900 Kč
  • Následné kontrolní konzultace (obvykle za 4-8 týdnů, cca 30 minut) … 500 Kč
  • Následná kozultace po více jak 6 měsících je brána opět jako vstupní konzultace … 900 Kč
  • Konzultace před porodem, očkováním, operací (30 minut) 300 Kč

Mgr. Renata Krutilová

renatakrutilova@seznam.cz
+420 737 412 461

Adresa:
Jungmannova 732
78401 Litovel

Objednat konzultaci

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.